Rosa Mora Valls

Psicòloga Clínica

Llicenciada en Psicologia per la UAB, especialista en Psicologia Clínica (Ministerio de Educación y Ciencia), i especialista en Psicoteràpia (FEAP).
La seva activitat clínica parteix del treball terapèutic amb infants, adolescents i famílies, tasca que, al llarg del seu recorregut professional, ha realitzat en l’àmbit públic i en el privat.
A partir de l’any 1997 s’especialitza en l’àmbit de l’adopció treballant inicialment en formació i valoració de sol·licitants d’adopció, i en la realització de seguiments post-adoptius. A l’any 2004 crea l’Associació CRIA junt amb  la psicòloga Esther Grau. A partir d’aleshores atén a famílies adoptives i acollidores i a infants i adolescents que requereixen acompanyament i/o ajut psicològic, així com a persones adultes adoptades. Els anys d’experiència en aquest àmbit li permeten col·laborar amb entitats o professionals que, per la seva vinculació al món infantil, necessiten assessorament sobre les possibles conseqüències de les experiències adverses viscudes durant la primera infància.
Com a psicòloga clínica, i més enllà de l’especialitat en adopció, ha continuat sempre treballant amb persones que presenten conflictes d’ordre divers, alhora que col·labora en formació i en recerca psicològica. És supervisora de psicoterapeutes.
En els darrers anys, i a través de la incorporació a l’equip de CRIA  d’Anaïs Vidal i Sibylle Cseri, s’ha endinsat en el món de l’artteràpia. Actualment és supervisora també de professionals en formació en aquest àmbit.
En la vesant docent participa, des de fa anys, en diferents màsters: Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica per a la Xarxa Pública en Salut Mental de la Universitat de Barcelona, Màster en Avenços en la Clínica Psicoanalítica de la Infància  i l’Adolescència  i Màster en Adopció i Acolliment de Blanquerna/Universitat Ramón Llull.
Es membre col·laborador del grup de recerca AFIN

Contacte
Cria Familia | Rosa Mora Valls