Esther Grau Quintana

Psicòloga Clínica

Llicenciada en Psicologia per la UB, especialista en Psicologia Clínica (Ministerio de Educación y Ciencia), i en Psicoterapia (FEAP).

La seva activitat clínica parteix inicialment del treball psicoterapèutic amb infants, adolescents i famílies, tasca que, al llarg del seu recorregut professional, ha realitzat en l’àmbit públic i en el privat.

A partir de l’any 1997 s’especialitza en el camp de l’adopció. De 1997 a 2004 treballa en formació i valoració de sol·licitants d’adopció i en la realització de seguiments postadoptius en una Institució Col·laboradora en la Integració Familiar. A partir de l’any 2004, i després d’haver creat l’Associació CRIA junt amb la psicòloga Rosa Mora, treballa en post-adopció atenent famílies adoptives al llarg del seu recorregut vital, tant privadament com a través del Servei d’Atenció Postadoptiva de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, la seva activitat se centra en l’assistència a adolescents i adults que requereixen acompanyament i/o ajut psicològic. Paral·lelament, dedica la seva feina a la col·laboració amb altres professionals o entitats que, per la seva vinculació amb el món infantil, desitgen assessorament en temes relacionats amb l’adopció, amb l’acolliment, i amb tot allò que fa referència a les possibles conseqüències de les experiències adverses viscudes durant la primera infància.

Com a psicòloga clínica, i més enllà de l’especialitat en adopció, ha continuat sempre treballant amb persones que presenten conflictes d’ordre divers, alhora que col·labora en formació i en recerca psicològica (membre col·laborador del grup de recerca AFIN). És supervisora de psicoterapeutes.

La seva experiència en la comprensió del funcionament mental i emocional de les persones ha conviscut des de sempre amb el coneixement i l’anàlisi de la creació artística, raó per la qual s’ha anat endinsant en l’artteràpia. Actualment és també supervisora en aquest camp.

Contacte
Cria Familia | Esther Grau Quintana