Serveis per a professionals

CRIA col·labora i intercanvia coneixement amb altres especialistes. És per això que hem dissenyat eines i recursos per poder compartir la nostra experiència en altres entorns professionals.

Treball conjunt amb centres d’ensenyament de primària i secundària:

  • Assessorament des de l’especialitat en postadopció i acolliment. Els professionals de CRIA podem aportar a l’àmbit escolar coneixement sobre les possibles necessitats específiques d’aquells infants que han patit experiències de negligència, abandonament i maltractament durant els primers anys de vida, així com assessorament per pal·liar els seus efectes durant la infància i l’adolescència.
  • Intervencions a l’escola a través de l’art 

Supervisió per a altres terapeutes (presencial / On-Line)

Col·laboració amb altres professionals.

La tasca d’assessorament i ajut psicològic a famílies amb fills amb necessitats específiques requereix de l’estreta col·laboració amb altres especialistes. A CRIA comptem amb una consistent xarxa de professionals i equips externs (psiquiatres, neuro-pediatres, pedagogs i terapeutes ocupacionals) que ens permet treballar en permanent coordinació.

Cria Familia | Serveis per a professionals