Com a Institució Col·laboradora d’Integració Familiar,  CRIA té conveni amb el Servei d’Atenció Postadoptiva de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (Generalitat de Catalunya) Com es pot sol·licitar 

Servei de postadopció i per a famílies d'acollida

Els professionals de CRIA treballem en l’àmbit de l’adopció i de l’acolliment familiar des de fa vint anys. Aquesta experiència ens ha permès conèixer a fons les conseqüències de les experiències d’abandonament, negligència i maltractament en el desenvolupament dels infants, podent detectar i determinar quines són les possibles necessitats i els  recursos familiars, escolars i socials que es requereixen, així com les dificultats i les problemàtiques que viuen els joves adoptats o acollits i les seves famílies.

Recursos assistencials:

  • Consultes puntuals
  • Assessorament i seguiment per a famílies
  • Exploració i diagnòstic
  • Teràpies infants/adolescents
  • Teràpies de família
  • Artteràpia adreçada a infants i adolescents
  • Grups terapèutics per a infants i grups de sensibilització per a pares/mares
  • Col·laboració amb altres professionals 
  • Atenció on-line 
Cria Familia | Servei de postadopció i per a famílies d’acollida