Atenció On-line

Durant els darrers anys hem rebut nombroses demandes de persones que desitgen assessorament per part de professionals especialitzats en adopció, sense que això sigui fàcil en el seu entorn més pròxim. A través d’aquestes demandes hem organitzat l’atenció on-line que, progressivament, s’ha generalitzat a altres circumstàncies i necessitats.

Serveis On-line:

  • Consultes i assessoraments puntuals
  • Entrevistes terapèutiques (a valorar en cada cas)
  • Supervisió a altres terapeutes o artterapeutes

Com accedir-hi:

Si està interessat/da en algun d’aquests serveis ens pot enviar un missatge a info@criafamilia.org comunicant la seva petició. Una professional de CRIA es posarà en contacte, valorarà l’oportunitat d’ús del servei, i proposarà el procediment a seguir en funció de les circumstàncies i possibilitats. Així mateix, concretarà la via més idònia (correu electrònic, via telefònica, Skipe, G+, etc…).

Cria Familia | Atenció On-line