Assitència psicològica

CRIA ofereix una diversitat de recursos assistencials per a totes les edats adaptant-se a cada necessitat personal i/o familiar.

  • Consultes i assessoraments puntuals a famílies i a persones adultes 
  • Exploració i diagnòstic
  • Teràpies individuals per a adults
  • Teràpies per a infants/adolescents i teràpies de família
  • Artteràpia adreçada a infants i adolescents
  • Grups terapèutics per a infants i grups de sensibilització per a pares/mares
  • Atenció on line
Cria Familia | Assistència psicològica